Bygherrerådgivning
Fra ide til virkelighed
Vi er med jer hele vejen og sikrer:

 • Tæt kontakt i alle byggeriets faser
 • Et skarpt øje for helheden
 • Høj faglig kvalitet
 • Stærkt økonomisk overblik
 • Et solidt netværk af samarbejdspartnere

Fase 1:

 • Idé udvikling/skitsering
 • Kommune- og lokalplansdrøftelser
 • Økonomivurdering
 • Sparring med bygherren og involverede rådgivere

Fase 2:

 • Håndtering af projektforslag
 • Myndighedsafklaringer
 • Økonomivurdering
 • Udbud og kontrahering

Fase 3:

 • Opfølgning på myndigheds- og hovedprojekt
 • Økonomistyring
 • Tidsstyring
 • Afholdelse af bygherremøder med entreprenør
 • Evt. konflikthåndtering
 • Kvalitetssikring af byggeriet
 • Sikring af afleverings-forretning og drifts- og vedligeholds materiale
Lars tegnestue
Tegnestue
Fra ide til virkelighed
Friis Rådgivning er din samarbejdspartner, som tager ansvar for at bringe dit byggeri trygt videre. I tæt dialog giver jeg dig indhold til idéerne og hjælper med at se nye muligheder i alle byggeriets faser fra idéudvikling til endelig aflevering.